Martínez, A. (2019). Del homosexual misógino a la marica feminista. Revista Culturales, 7, 1-40. https://doi.org/10.22234/recu.20190701.e457